Portfolio architektoniczne Piotra Zabłockiego
Projekty z zakresu architektury / architecture projects made by Piotr Zabłocki Projekty urbanistyczne / urban projects made by Piotr Zabłocki Projekty konkursowe - design, wnętrza itp. / other projects like design, interiors, competitions Wizualizacje i grafika 3d / vizualization ob architecture and other 3D graphics Grafika 2d / posters, banners and other 2D graphics Zdjęcia i panoramy / just photo Piotr Zabłocki - CV / something about me, CV and other Dane kontaktowe / contact to me
piotrzablo@gmail.com, architektura, urbanistyka, design i grafika
 PORTFOLIO - Piotr Zabłocki

+ Wizualizacja domu jednorodzinnego na górce
+ Wizualizacja Sądu Rejonowego w Nysie
+ Wizualizacja osiedla (Ruda Śląska)
+ Wizualizacja biurowca (ul. Strzelecka, Tarnowskie Góry)
+ Wizualizacja domu jednorodzinnego 2
+ Wizualizacja domu jednorodzinnego 1
+ Wizualizacja stacji kontroli pojazdów
+ Wizualizacja bliźniaków wolnostojących (2 wersje)
+ Wizualizacja kwartału budynków mieszkalnych
+ Wizualizacja wnętrza biurowego
+ Wizualizacja wnętrz salonu i sypialni
+ Wizualizacja rotundy św. Prokopa w Strzelnie
+ Wizualizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
+ Wizualizacja zespołu hal


Temat: Wizualizacja domu jednorodzinnego na górce

programy: 3ds Max + vray + photoshop
typ: wizualizacja próbna
data: 01.2014
opis: Prosta wizualizacja koncepcji domku na potrzeby strony www


Temat: Wizualizacja Sądu Rejonowego w Nysie

programy: 3ds Max + vray + photoshop
typ: wizualizacja konkursowa - pracowania Czora&Czora
data: 10.2013
opis: Wizualizacja Sądu Rejonowego w Nysie. Praca konkursowa


Temat: Wizualizacja osiedla (Ruda Śląska)

programy: 3ds Max + vray + photoshop
typ: wizualizacja na zlecenie pracowni projektowej AiM Architekci
data: 08.2013
opis: Wizualizacja osiedla mieszkaniowego w Rudzie Śląskiej zrealizowana na zamówienie biura projektowego - osiedla w trakcie realizacji

 

Temat: Wizualizacja Biurowca (ul. Strzelecka, Tarnowskie Góry)

programy: 3ds Max + vray + photoshop
typ: wizualizacja na zlecenie pracowni projektowej AiM Architekci
data: 12.2010
opis: Wizualizacja biurowca zrealizowana na zamówienie biura projektowego - obiekt realizacyjny


Temat: Wizualizacja domu jednorodzinnego 2

programy: 3ds Max + vray + photoshop
typ: wizualizacja na zlecenie pracowni projektowej AiM Architekci
data: 12.2010
opis: Wizualizacja prywatnego domu zrealizowana na zamówienie biura projektowego - obiekt realizacyjny


Temat: Wizualizacja domu jednorodzinnego 1

programy: 3ds Max + vray + photoshop
typ: wizualizacja na zlecenie pracowni projektowej AiM Architekci
data: 11.2010
opis: Wizualizacja prywatnego domu zrealizowana na zamówienie biura projektowego- obiekt realizacyjny


Temat: Wizualizacja stacji kontroli pojazdów

programy: 3ds Max + vray + photoshop
typ: wizualizacja na zlecenie pracowni projektowej AiM Architekci
data: 10.2010
opis: Wizualizacja stacji kontroli pojazdów zrealizowana na zamówienie biura - obiekt realizacyjny


Temat: Wizualizacja bliźniaków wolnostojących

programy: 3ds Max + vray + photoshop
typ: projekt na zlecenie biura projektowego
data: 06-07.2009
opis: Są to wizualizacje bliźniaków wolnostojących w dwóch wersjach. W wersji pierwszej, bardziej nowoczesnej, mój wkład ograniczał się do wprowadzenia poprawek o niezbędne elementy do modelu z Archicada, a także wykonanie całego otoczenia oraz render dzienny i wieczorny ( w zasadzie wyszedł nocny). Projekt był wykonywany na zlecenie biura, które wykonywało go dla dewelopera. Deweloperowi nie przypadła do gustu pierwsza wersja budynków, dlatego też powstała wersja druga, bardziej tradycyjna w formie i materiałach, przy której miałem już wiekszy udział jeśli chodzi o projektowanie (na mysli mam formę zewnętrzną).


Temat: Wizualizacja kwartału budynków mieszkalnych

programy: 3ds Max + vray
typ: projekt na zlecenie biura projektowego
data: 04.2009
opis: Jest to zespół budynków zamieszkania zbiorowego, zlokalizowany na jednym z osiedli w Sosnowcu. Projekt ten wykonałem w całości samodzielnie, na podstawie założeń i wytycznych urbanistycznych, które otrzymałem. Projekt koncepcyjny, wykonywany był w dość szybkim tempie pod czujnym okiem przełożonych. Celem tego projektu było pokazanie oraz w miare możliwości najlepsze zaprezentowanie potencjału działki. Projekt ten, jest projektem bardzo koncepcyjnym, skupiającym się raczej na zewnętrznej kubaturze budynku, a nie na detalach i wnętrzach.


Temat: Wizualizacja wnętrza biurowego

programy: 3ds Max + vray
typ: projekt na zlecenie biura projektowego
data: 08.2009
opis: Jest do projekt, do którego wykonałem całą inwentaryzację na cele projektowe. Następnie, na podstawie inwentaryzacji, został wykonany projekt, który z drobnymi poprawkami miałem wprowadzić w świat 3d. Projekt ten był wykonany tylko jako koncepcyjny. Miał pokazać możliwości zagospodarowania powierzchni na cele biurowe. Jest to dość prosta wizualizacja, bez zbędnych szczegółów.


Temat: Wizualizacja wnętrz salonu i sypialni

programy: 3ds Max + vray + photoshop
typ: ćwiczenie
data: 12.2008
opis: Są to proste wnętrza wykonane w celu podszkolenia umiejętności. Bez konkretnego projektu, ot taka zabawa w 3d. Chodziło głównie o maksymalne skrócenie czasu renderu bez straty na jego jakości.


Temat: Wizualizacja rotundy św. Prokopa w Strzelnie

programy: 3ds Max + vray
typ: historia architektury polskiej zaliczenie sem. 5
data: 12.2008
opis:Wizualizacja rotundy wykonana na cele prezentacji (powerpaint), na zaliczenie przedmiotu historii architektury Polskiej w semestrze 5. Występuje tu pewna niedokładność, na którą zwróciła uwagę Pani Doktor. Chodzi o materiał z jakiego wykonana jest wieża, która w połowie była zburzona, a następnie odbudowana z cegły. Poza tą małą niedokładnością wizualizacja ta dość precyzyjnie odzwierciedla rzeczywisty kształt rotundy.


Temat: Wizualizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

programy: 3ds Max + vray
typ: projekt na zlecenie biura projektowego
data: 10.2008
opis:Jest to prosta wizualizacja budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce w Sosnowcu. Była to jedna z propozycji zagospodarowania działki z makstmalnym jej wykorzystaniem. Propozycje te miały pokazać możliwości jej wykorzystania na różne cele, przedstawić jej różne funkcje. Koncepcja ogranicza sie do formy zewnętrznej, bez zbędnego wgłębiania się w poszczególne mieszkania. Projekt mojego autorstwa, jak również wizualizacje, zostały wykonane zgodnie z wytycznymi projektowymi dla danej lokalizacji.

   

Temat: Wizualizacja zespołu hal

programy: 3ds Max + vray
typ: projekt na zlecenie biura projektowego
data: 10.2008
opis:Wizualizacja zespołu hali dawnej huty Baildon w Katowicach. Bardzo prosty render bez otoczenia, mający jedynie odzwierciedlać wzajemne relacje między poszczególnymi istniejącymi, odnowionymi a nowymi halami.

 


 
Zapraszam na nową stronę firmy (RESE-arch.pl) / visit new company website